Jaroslav Uhlíř / Zdeněk Svěrák

Kdyby se v komnatách
Není nutno